Test

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 5 năm 2013

Tổng hợp Tools ddos nước ngoài :)

Anonymous External Attack : http://www.mediafire.com/?49imnv3wh5fa4b5
Nếu tools nào lỗi Net frameword thì down cái này : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851


11 nhận xét: